اتحادیه تعاونی روستائی استان سمنان، جهت خرید گندم کشاورزان به صورت تضمینی، اقدام به راه اندازی مراکز خرید گندم در شهرستان های استان نموده است.

مشخصات این مراکز به شرح ذیل می باشد:

 

ردیف شهرستان نام مرکز خرید نام شرکت
۱ گرمسار ایوانکی شرکت تعاونی روستائی ایوانکی
۲ گرمسار کردوان شرکت تعاونی روستائی کردوان
۳ گرمسار کردوان شرکت تعاونی روستائی کوشک
۴ آرادان آرادان شرکت تعاونی روستائی آرادان
۵ آرادان داورآباد و وحدت شرکت تعاونی روستائی داورآباد و وحدت
۶ سرخه لاسجرد شرکت تعاونی روستائی شیخ علاء الدوله
۷ مهدیشهر فولادمحله شرکت تعاونی روستائی کیان
۸ دامغان دیباج شرکت تعاونی روستائی انقلاب
۹ دامغان قدرت آباد اتحادیه تعاونی روستائی شهرستان دامغان
۱۰ شاهرود بسطام شرکت تعاونی روستائی بسطام
۱۱ شاهرود مزج شرکت تعاونی روستائی کلاته خیج
۱۲ شاهرود میغان شرکت تعاونی تولید روستائی میغان
۱۳ شاهرود قلعه نو شرکت تعاونی تولید روستائی قلعه نو خرقان
۱۴ شاهرود مجن شرکت تعاونی روستائی مجن
۱۵ شاهرود بیارجمند شرکت تعاونی روستائی بیارجمند
۱۶ شاهرود خارتوران شرکت تعاونی روستائی خارتوران
۱۷ میامی میامی شرکت تعاونی روستائی میامی
۱۸ میامی هونستان شرکت تعاونی روستائی ری آباد
۱۹ میامی کالپوش شرکت تعاونی روستائی حسین آباد کالپوش
۲۰ میامی فرومد شرکت تعاونی روستائی ابن یمین فرومد
۲۱ میامی نردین شرکت تعاونی تولید روستائی نردین
فهرست