شما می توانید با روش های زیر با ما در ارتباط باشید:

سمنان؛ میدان معلم؛ ابتدای بلوار بسیج؛ نبش ۸ متری دوم؛ کد پستی: ۳۵۱۴۷۳۳۸۱۱
۳۳۴۵۷۱۵۷ - ۳۳۴۵۶۹۴۹ (۰۲۳) - نمابر: ۳۳۴۳۹۵۸۰ (۰۲۳)
مدیرعامل: ۰۹۱۲۱۳۱۴۳۰۱ - معاون بازرگانی: ۰۹۱۲۷۳۱۹۳۲۹

Address: Rural Cooperatives, Corner of 8 Meter Second St., The beginning of Basij Blvd., Moalem Sq., Semnan, IR

phone: +98 233 345 6949       fax-no: +98 233 343 9580       postal-code: 3514733811

همچنین با استفاده از فرم زیر می توانید نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود را با ما در میان بگذارید.

این قسمت نباید خالی باشد
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
این قسمت نباید خالی باشد
این قسمت نباید خالی باشد
فهرست