سیستم توزیع نهاده های کشاورزی ( تعاون روستائی )

سیستم هوشمند توزیع نهاده های کشاورزی ( خدمات حمایتی )

فرم گزارش روزانه فروش کود شیمیایی توسط کارگزاران به کشاورزان و بهره برداران  (فرم پایش – نسخه اکسل)

فرم گزارش روزانه فروش کود شیمیایی توسط کارگزاران به کشاورزان و بهره برداران  (فرم پایش – نسخه PDF)

————————————————————————————————————

ارسال فایل تکمیل شده فرم پایش

 

[raw]
تصویر کپچا

این به ما کمک می کند تا از هرزنامه ها جلوگیری کنیم، از شما متشکرم

[/raw]
فهرست